Välkommen att börja förskoleklass på Almtunaskolan

Här finns all information inför skolstarten i förskoleklass till hösten.

Välkommen till förskoleklass på Almtunaskolan!

Från och med 1 januari 2018 är det obligatoriskt för alla barn som har fyllt sex år under året att gå i förskoleklass. Tidigare var det valfritt. Verksamheten följer grundskolans läsår och barnen går i skolan fem timmar per dag. Skoldagen börjar kl. 08.15 och slutar kl. 13.15. Lunch serveras i skolans matsal.

Central information kring förskoleklass och fritidshem hittar du här: https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/forskoleklass/

 

Övergång från förskola till förskoleklass

Till höstterminen 2019 blir det fyra förskoleklasser på skolan med barn från totalt 41 olika förskolor.

Representanter från avlämnande förskolor, kommunala som fristående, bjuds in till överlämnande den 7/5 där förskolorna delger skolan information om barnen samt till viss del bistår med information att beakta vid gruppsammansättningen. Sammansättningen bygger på flera pedagogiska faktorer där målet är att på bästa sätt kunna möta elevernas behov, både socialt och kunskapsmässigt. Denna sammansättning går inte att påverka som vårdnadshavare. En viktig och stor del av arbetet i förskoleklass handlar om att forma grupper och bygga relationer för att få barnen att fungera i nya sociala sammanhang och känna sig trygga.

I de fall ert barns förskola använder sig av Unikum kommer information som finns där att föras över till skolan i juli/augusti. Ett första utvecklingssamtal kommer att ske i början av höstterminen där informationen används som underlag.

 

Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar.

Måndagen den 20/5 kl.17.30-18.30 är det ett informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar på Almtunaskolan.

 

Besöksdag

Onsdagen den 22/5 kl 0900-1000 träffas vi på lilla skolgården vid förskoleklassens lokaler, paviljongerna. Denna dag följer ni med ert barn för att tillsammans titta på lokalerna och få en uppfattning av hur dagarna i förskoleklass kan se ut. Vid detta tillfälle får barnet också möjlighet att träffa sina blivande klasskamrater.

 

Inskolning

Tillfälle 1: måndag 19/8 kl 0900-1100 Alla föräldrar är här, även de som tidigare börjat på skolans fritidsverksamhet. Vi träffas på lilla skolgården vid paviljongerna kl. 09.00. De barn som har fritids har det från kl. 11.00 och äter lunch. De barn som inte har fritids går hem kl. 11.00.

Tillfälle 2: tisdag 20/8 kl 0900-1300 Barnen är här på egen hand. Vi träffas på lilla skolgården kl. 09.00. Vi äter lunch. De barn som har fritids har det från 13.00. De barn som inte har fritids hämtas på lilla skolgården kl. 13.00.

Tillfälle 3: onsdag 21/8 kl 0815-1315 Barnen är här på egen hand och äter lunch. De barn som har fritids har det från 13.15. De barn som inte har fritids hämtas på lilla skolgården kl. 13.15.

VIKTIGT: Under den första tiden rekommenderar vi att barnen får kortare dagar för att vänja sig vid allt det nya. 

 

Fritids

Om du behöver fritidshemsplats för ditt barn kan du söka det separat via eBarnUngdom. Plats på fritidshem är avgiftsbelagd. Plats erbjuds från 2018-07-01. Skolans fritidshem är öppet mellan kl.0630-1730.

För de barn som ska gå på fritids före skolstarten den 19/8 tas anmälan emot senast 10/5 för att kunna planera sommarfritidsverksamheten. Mer information om samt anmälan finns i formuläret som ni når via denna länk: https://forms.gle/7hSppAc2wXLE2poU9

Från januari 2017 erbjuder Uppsala kommun frukost på samtliga fritidshem för barn som kommer till fritids innan 06.45. För att anmäla sitt barn till frukost på fritids fyller man i ett formulär och skickar in. Anmälan tas då emot direkt och registreras av Almtunaskolans fritids. Du hittar formuläret via denna länk: https://forms.gle/kBXkxFMTLJx3NyVo6

 

Viktiga datum

Under ett läsår stänger skolan både skol- och fritidsverksamheten under fyra dagar för gemensamt arbete. Det är viktigt att ni redan nu lägger in dessa datum i era kalendrar. Helgdagar (röda) är fritids stängt.

Stängningsdagarna under läsåret 2019/2020: 12:e augusti 2019, 16:e augusti 2019, 7:e januari 2020, 12:e juni 2020

 

Unikum

På Almtunaskolan använder vi oss av Unikum som en plattform för både information, dokumentation och bedömningar av elevens kunskaper i de olika ämnena. All information som rör ditt barn och dess skola läggs ut och skickas via Unikum. Det kan exempelvis vara veckobrev, information om händelser, både under skoltid och fritidstid.

Ni som redan är kopplade till Unikum kommer att föras över till Almtunaskolan och rätt pedagoger i början av augusti. Ni som inte är kopplade till Unikum kommer att bli det i början av höstterminen. Har du som vårdnadshavare problem med att logga in på unikum.net, kontakta ansvarig lärare.

Här följer en länk till en kort film om Unikum: https://www.youtube.com/watch?v=FzhJGnJjPxE&t=1s

  

Kontaktuppgifter förskoleklass:

Kerstin Groppfeldt: kerstin.groppfeldt@skola.uppsala.se 0705-67 51 34

Mathias Andersen mathias.andersen@skola.uppsala.se 0725-84 84 30

Ingela Hjalmar: ingela.hjalmar@skola.uppsala.se 0704-35 50 84

Anne Danielsson: anne.danielsson@skola.uppsala.se 0724-68 26 65

 

Kontaktuppgifter fritids:

Ämma Jensen: emma.jensen@skola.uppsala.se 0722-20 48 68

Vänliga hälsningar Förskoleklasslärarna på Almtunaskolan

 

10 maj 2019