Stängningsdagar innevarande läsår

Dessa dagar är fritids stängt innevarande läsår

För kännedom kommer fritidshemmet att ha stängt för planering och fortbildning tillsammans med övriga skolverksamheten följande datum:

14:e juni 2019 (sista av fyra stängningsdagar för det här läsåret)

12:e augusti 2019

16:e augusti 2019

7:e januari 2020

12:e juni 2020

Läsårstiderna hittar du via denna länk:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/lasarstider-for-grundskola-och-gymnasium/

/Skolledningen

5 april 2019