Välkommen till skolstart

Här kan du läsa mer om skolstarten den 19 augusti.

Måndag 19/8 börjar läsåret 2019/2020

Förskoleklass:
Kl. 09.00 - 11.00 Alla föräldrar är här, även de som tidigare börjat på skolans fritidsverksamhet. Vi träffas på lilla skolgården vid paviljongerna kl. 09.00. De barn som har fritids har det från 11.00 och äter lunch. De barn som inte har fritids går hem kl. 11.00.
FA – Mathias Thorsén
FB – Sanna Forseth
FC – Malin Jansson
FD – Anne Danielsson

Årskurs 1-6 tillbringar måndag 19/8 med sina mentorer. Vi börjar dagen 8.15 och avslutar 13.30. Alla elever kommer att få sitt schema första skoldagen, och det börjar gälla från tisdag 20/8.

Åk 1 samlas första dagen på skolgården där lärarna möter upp 8.15.
1A – Lisa Aveskogh. Klassrummet ligger på övre plan i anslutning till ingång G.
1B – Eritrea Berhe. Klassrummet ligger på övre plan i anslutning till ingång G.
1C – Anna Nordkvist. Klassrummet ligger på bottenplan i anslutning till ingång G.
1D – Helena Ohlsson. Klassrummet ligger på bottenplan i anslutning till ingång G.

Åk 2 har samling i klassrummen 8.15. Klassrummen ligger på första våningen i huvudbyggnaden i anslutning till ingång F.
2A – Niklas Winroth 
2B – Marie Kadestam
2C – Emma Quennerstedt

Åk 3 har samling i klassrummen 8.15. Klassrummen ligger på första våningen i huvudbyggnaden i anslutning till ingång D.
3A – Sofia Andersson
3B – Britta Sundberg
3C – Nina Salameh

Åk 4 samlas första dagen vid flaggstången där lärarna möter upp 8.15. Klassrummen ligger på andra våningen i huvudbyggnaden, från ingång D.
4A – Kajsa Gustafsson
4B – Gabriella Ekdahl
4C – Erika Ortstad och Tobias Engblom

Åk 5 har samling i klassrummen 8.15.
5A – Lovisa Hallgren Berg. Klassrummet ligger på andra våningen i huvudbyggnaden, från ingång F.
5B – Johanna Sjögren Eklund och Katrin Friman. Klassrummet ligger på andra våningen i huvudbyggnaden från ingång F.
5C – Björn Christiernin. Klassrummet ligger på bottenplan i anslutning till ingång F.

Åk 6 har samling i klassrummen 8.15.
6A – Lena Westin och Jonas Adriansson. Klassrummet ligger längst upp i trapphuset från ingång F.
6B – Jessica Jakobsson och Marie Svensson. Klassrummet ligger en halvtrappa upp i anslutning till ingång F.

Varmt välkomna!
20 juni 2019