Information om den kommungemensamma besöksdagen (”karuselldagen”) tisdag 22/5

Syftet med den gemensamma besöksdagen är att ge barn och elever en möjlighet att besöka sin nya skola under en halvdag för att förbereda dem inför skolstarten.  Halvdagen avsätts för besök för barn som börjar förskoleklass och elever som byter skola till höstterminen. När de äldre eleverna besöker sin nya skola så har skolan möjlighet att ta emot och informera barnen från förskolan som ska börja i förskoleklass, och eventuellt även deras vårdnadshavare, samt elever som ska byta skola.

Målet är att barn och elever ska ha besökt sin nya skola under våren och vara mer förberedda inför höstens skolstart.

Blivande förskoleklass kl. 9.00-10.00 
Gajane, Kerstin, Ingela och Anne tar emot blivande f-klasser.  Vi träffas på lilla skolgården vid förskoleklassens lokaler, paviljongerna. Denna dag följer ni med ert barn för att tillsammans titta på lokalerna och få en uppfattning av hur dagarna i förskoleklass kan se ut. Vid detta tillfälle får barnet också möjlighet att träffa sina blivande klasskamrater. 

Blivande åk 1 kl. 8.30-10.10 

Emma, Johanna H och Maria träffar blivande åk 1. Eleverna möter upp sina nya lärare på skolgården.

Blivande åk 4 kl. 8.30-10.00 

Johanna SE, Björn C och Lovisa träffar blivande åk 4 i nuvarande åk 5s klassrum. 

Elever i åk 6 som inte går på besök på annan skola tas omhand av Jonas och Marie S kl. 8.30-10.00. Därefter tas de hand om av sina ordinarie lärare.

 

7 maj 2018