Almtunaskolan flyttar

Vårterminen 2023 flyttar vi för att Almtunaskolans lokaler ska totalrenoveras och byggas ut.

Under byggtiden kommer Almtunaskolan ha sin verksamhet i den nybyggda Brantingsskolan, ca 750 meter bort. Det går inte att boka lokaler i Almtunaskolan under den här tiden.

Se en karta över området här.

 

Förberedelserna för flytten pågår redan och under höstterminen kommer elever och vårdnadshavare få mer information om praktiska frågor som skolskjuts, med mera. Flytten ska ske under jullovet inför terminsstarten i januari 2023.

– Jag ser fram emot flytten till Brantingsskolans fina och moderna lokaler. De är större och bättre anpassade för undervisningens behov. Bland annat kommer det finnas grupprum till varje klassrum och toaletter på varje våningsplan, något som vi har saknat på Almtunaskolan, säger Pia Andreasson, rektor på Almtunaskolan.

Mer information om Brantingskolans lokaler på Skolfastigheters hemsida

Renoveringen och utbyggnaden av Almtunaskolans lokaler kommer pågå under flera år. Inflyttningen kommer enligt nuvarande tidplan ske år 2026, men som i alla stora byggprojekt kan det blir förändringar under arbetets gång.

Mer information om Almtunaskolans renovering på Skolfastigheters hemsida

13 maj 2022