Skolskjuts

Skolskjuts hanteras från och med årsskiftet av en central enhet. Vi ber er vända er dit med frågor angående skolskjuts.

Klicka här.

För elever med växelvisboende och elever med trafik farlig väg ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Vi vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2018 för att kunna garantera att eventuellt busskort kommer före skolstarten. 

Blanketten hittar ni här >>

Antagningsenheten skolskjuts

Uppdaterad: