Skolskjuts

Skolskjuts hanteras av en central enhet, Antagning skolskjuts, i Uppsala kommun. Vi ber er i första hand vända er dit med frågor.

Här finns all information om vad som gäller för skolskjutsar.

De elever som är berättigade till busskort får dessa hemskickade. Almtunaskolan har en egen skolskjutslinje som går mellan Industristaden och skolan. Övriga elever som är beviljade resa mellan hem och skola och som har fått busskort åker med de befintliga busslinjerna. 

 

 

Uppdaterad: