Årskurs 4-6

Välkommen till mellanstadiet på Almtunaskolan!

De äldsta eleverna på skolan går i årskurserna 4-6.
Det är två-tre paralleller i varje årskurs. 
Om och hur klasserna i årkurs 4 fördelas efter lågstadiet beror på vilka behov skolan ser hos eleverna och grupperna. Beslut tas av ledning, speciallärare och undervisande lärare.
Mellanstadieelever som är nyanlända går i en förberedelseklass på skolan fram till att de är redo att slussas ut i sin klass.
År 4-6 har lärare med bred behörighet och mycket erfarenhet. Mellanstadiet har det som kallas ämneslärarsystem. Det innebär att de lärare som arbetar i en årskurs är ansvariga för olika ämnen och bedriver undervisning i alla klasser i sin parallell. På detta sätt får eleverna behöriga lärare i sina ämnen. Varje klass har sitt eget hemklassrum där samtliga teoretiska ämnen bedrivs. Lärarna växlar mellan klassrummen. Praktiska ämnen bedrivs i respektive sal som finns utspridda på skolan.
I år 6 undervisas eleverna även i hemkunskap och moderna språk. Även dessa lektioner ligger på Almtunaskolan.
Samtlig undervisning präglas av ett kooperativt samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Eleverna får även utveckla sin digitala kompetens utefter skolans digitaliseringsplan. 
År 5 och 6 har individuella datorer som arbetsredskap i skolan.
Varje mentor ansvarar för att värdegrundsarbete förs i sina klasser. Ibis samt Likabehandlingsgruppen bidrar med utbildning och uppgifter till lärare och elever. Precis som resten av skolan är vi noga med trygghetsreglerna och följer konsekvenstrappan vid oönskat beteende. Vid behov kopplas Likabehandlingsgruppen in. 
Elever med särskilt stöd är kopplade till elevhälsan. Specialundervisningen ser ut på olika sätt utefter elevens behov. Som komplement till mellanstadiet finns även det som kallas flex och studio. Alla elever har en klasstillhörighet men vissa spenderar en del av skoldagen där. I studio/flex arbetar speciallärare och resurser med erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd.

 

Leo i åk 5 föreläserUnder november har femmorna skapat sina egna GOTD (Grej of the Day) och presenterat dem för klassen. Leo i 5A gjorde en presentation om Youtube där resten av klassen fick veta mer om sidans historia och även se det allra första klippet som laddades upp. Väldigt intressant och underhållande!

Uppdaterad: