Årskurs 4-6

Årskurs 4-6 är de äldre eleverna på Almtunaskolan.
Det är två-tre paralleller i varje årskurs. Klasserna har behöriga lärare med stor erfarenhet. Till varje parallell finns resurspersoner knutna. Det finns även speciallärare och lärare i  svenska som andra språk som är knutna till respektive årskurs. De arbetar med undervisning i grupp, individuell undervisning och har ett nära samarbete med mentorer och ämnelärare.
Mellanstadieelever som är nyanlända går i förberedelseklass fram till att de är redo att komma ut i klasserna. 

År 4-6 har ämneslärarsystem. Det innebär att de lärare som arbetar i en årskurs är ansvariga för olika ämnen och bedriver undervisning i alla klasser i sin parallell. Ett tätt värdegrundsarbete görs i respektive årskurs och KiVa undervisning sker i årskurs 4. Samtlig undervisning präglas av ett kooperativt samt språk- och kunskaputvecklande arbetssätt där eleverna även får utveckla sin digitala kompetens. 

Uppdaterad: