Läroplan och kursplaner

Skolans styrdokument

Almtunaskolan styrs av både statliga och kommunala styrdokument. Här nedan hittar du:

Skollagen

Läroplan för grundskolan Lgr11

 

Uppdaterad: