Kontakt

Almtunaskolans expedition: 018-727 50 79

Sjukanmälan för elever: 0515- 777 601
Förskoleklass A: 070- 567 51 34
Förskoleklass B: 072- 584 84 30
Förskoleklass C: 0704- 35 50 84
Fritidsavdelningar:
FSK Vattnet070- 567 51 34, 0704- 35 50 84
Åk 1 Luften072- 581 95 80
Åk 2 Jorden072- 565 21 30
Åk 3-6 Elden: 070- 657 51 43
Uppdaterad: