Kontakt

Almtunaskolans expedition: 018-727 50 79

Sjukanmälan för elever: 0515- 777 601
 

FSK/Vattnets fritids 072-565 21 30

Åk 1/ Luftens fritids 070-435 50 84

Åk2/ Jordens fritids 072- 468 26 65

Åk3/Eldens fritids 072- 581 95 80

Åk 4/ Eldens fritids 070- 657 51 43 

 

Uppdaterad: