Kontakt

Almtunaskolans expedition: 018-727 50 79

Sjukanmälan för elever: 0515- 777 601

Förskoleklass A: 0705-67 51 34
Förskoleklass B: 0725-84 84 30
Förskoleklass C: 0704- 35 50 84
Förskoleklass D: 0724-68 26 65

Fritidsavdelningar:

FSK Vattnet: 070- 567 51 34, 0704- 35 50 84
Åk 1 Luften: 072- 581 95 80
Åk 2 Jorden: 072- 565 21 30
Åk 3-6 Elden: 070- 657 51 43

Arbetslagsledare på fritids: 018-727 95 14

Uppdaterad: