Förberedelseklass och svenska som andraspråk

Rana Alhelou

Lärare förberedelseklass

Sabiha Hussein

Lärare i förberedelseklass

Malika Charipova

Lärare i svenska som andra språk

Agneta Gauffin Smyth

Lärare i svenska som andra språk
Uppdaterad: