Speciallärare och specialpedagog

Maria Danersund

Speciallärare i åk 5-6

Sarah Krook Gäreskog

Speciallärare i åk F-2

Ewa Sanner

Specialpedagog åk 3-4

Almtunaskolans speciallärare når du på telefon 018-727 50 68 och 018-726 05 97.

Vi som arbetar med specialundervisning på Almtunaskolan är Sarah Gäreskog åk F-2 (100%), Ewa Sanner åk 3-4 (90%) och Maria Danersund åk 5-6 (80%).

Tillsammans med övrig personal har vi en överblick över skolans behov av specialpedagogiska insatser samt bidrar till att utveckla undervisningen och skolans tillgängliga lärmiljöer. För att följa elevernas läs-, skriv- och matematikutveckling screenas samtliga elever varje läsår enligt Almtunaskolans screeningplan.

 

Specialundervisningen utformas utifrån den enskilde elevens behov. Detta kan innebära att eleven får:

·         enskilt stöd under en intensivperiod

·         undervisning i en mindre grupp

·         anpassad provsituation, t ex muntligt prov eller förlängd provtid

·         tillgång till och handledning i kompensatoriska lärverktyg, t ex dator eller Ipad  

 

Vi deltar även vid pedagogiska kartläggningar, utredningar och utarbetar åtgärdsprogram.

 

Länkar:

Föräldraföreningen för dyslektiska barn: https://fdb.se/

Specialpedagogiska skolmyndigheten: https://www.spsm.se/

Kodknäckarna: https://www.kodknackarna.se/

Infoteket, region Uppsala: https://regionuppsala.se/infoteket/hamta-kunskap/

Uppdaterad: