Årskurs 1-3

På Almtunaskolan är varje parallell ett arbetslag. I varje arbetslag ingår lärare och resurspersoner som även arbetar på fritids. På arbetslagsmöten varje vecka samverkar vi kring pedagogiska frågor samt kring andra viktiga ämnen för verksamheten som elevvård och planering av vår verksamhet. Det finns även speciallärare knutna till respektive årskurs. 

Almtunaskolan arbetar ämnesövergripande och involverar flera ämnen i olika teman som till exempel forntiden, vårt närområde och året runt i naturen. Skolan har närhet till staden och använder dess möjligheter att besöka olika museum, platser och historiska byggnader som Biotopia, Uppsala Konstmuseum, domkyrkan, UKK och Botaniska trädgården. Detta bidrar både till att fördjupa kunskaper inom olika teman samt att få kunskap om sitt närområde. Även fritidsverksamheten knyter an till temana och kompletterar så undervisningen.

Mandala av blommor och blad. Foto: AlmtunaskolanNaturmandala från en utflykt till stadsskogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handgjorda textila monster. Foto: AlmtunaskolanMed de yngsta eleverna utgår vi från gemensamma upplevelser för att väcka intresse och skriv- och läslust. Här är en rymdvarelse som skickade brev till eleverna. En annan gång var klassrummen fyllda av bananer!

 


Almtunaskolan arbetar med samarbetsinriktade arbetssätt, kooperativt lärande. Forskning visar att samarbetsinriktade arbetssätt gynnar lärandet. Eleverna stöttar varandra och blir varandras lärresurser. Här är några exempel på samarbetsinriktade arbetssätt.

Samtal med hjälp av makaroner. Foto: AlmtunaskolanMakaroniprat. Här får alla elever i en grupp lika stort talutrymme. Varje elev får fyra makaroner och får lämna en på brickan när man sagt något om uppgiften. Uppgiften kan t.ex. vara -säg två tal som tillsammans är 50 eller vad vet du om hur människorna levde på stenåldern?


Elever arbetar på samma papper. Foto: Almtunaskolan
Mötas på mitten. Eleverna skriver själva på sin del av pappret under en tid som läraren bestämmer. När tiden är slut så får eleverna i tur och ordning läsa upp sin text. Därefter får de samsas och komma överens om ett gemensamt svar som ska skrivas i mitten på pappret. Här sammanfattar eleverna veckans kapitel i läsläxan.
Samtal kring böcker. Foto: AlmtunaskolanBoksamtal. Här har eleverna läst en kort bok på egen hand. När de läst boken så sätter de sig på mattan och väntar in en klasskompis. Därefter sammanfattar de boken och berättar för klasskompisen. Därefter läses en ny bok.

Triangel byggs av barnkonventionen. Foto: AlmtunaskolanBygg en triangel. Här sorterar eleverna barns rättigheter från barnkonventionen. Eleverna diskuterar för att komma överens och lägger det viktigaste påståendet högst upp.
Att räcka upp handen tillsammans. Foto: AlmtunaskolanGemensam handuppräckning. Läraren ställer en fråga och istället för att barnen själva räcker upp handen så pratar de med sin grupp eller lärkompis. När paret eller gruppen har ett svar så visar de det genom att lägga händer på varandra. Alla elever blir lyssnade på och får talutrymme.

NO-lektion om friktion. Foto: AlmtunaskolanArbete i par på NO-lektionen om friktion. Stödord med bildstöd och elevparet stöttar varandra för att skriva en gemensam text.

Samarbete. Foto: AlmtunaskolanHur samarbetar man? Här tränar eleverna på att lyssna på varandra och svara trevligt. En elev säger vilket fält och med vilken färg den andra eleven ska färglägga.
Ge varandra feedback. Foto: AlmtunaskolanEleverna får ge varandra feedback. Två bra saker med arbetet och en fråga eller tips.
 

Uppdaterad: