Årskurs 1-3

I varje arbetslag ingår lärare och fritidspersonal för parallellen. Där samverkar vi kring pedagogiska frågor samt kring andra viktiga ämnen för verksamheten som elevvård och planering av vår verksamhet. 

Fritidsverksamhet erbjuds både före skoldagens start och efter dess slut. 
Till varje parallell finns resurspersoner knutna. Det finns även speciallärare knutna till respektive årskurs. 
Skolan har närhet till staden och använder dess möjligheter att besöka olika museum och historiska byggnader som Biotopia, UKK, Uppsala Konstmuseum, Uppsala Domkyrka och Botaniska trädgården. Detta bidrar både till att fördjupa kunskaper inom olika teman samt att få kunskap om sitt närområde. 

Här har eleverna i åk 3 inspirerats av att lyssna till Bröderna Lejonhjärta.

Lerfigurer, foto Almtunaskolan

Uppdaterad: