Skolsköterskor

Lena Karlsson

Skolsköterska

Helen Rosengren-Nordin

Skolsköterska

Vi arbetar på skolan måndag- fredag 08.00- 16.30

Skolläkare Louise Diös besöker skolan regelbundet. Tid bokas efter överrenskommelse med skolsköterska.

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta oss vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Vi utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Hälsobesök

Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet (se basprogram).

Skolläkare

Skolläkaren erbjuder konsultation av skolrelaterade problem och har tidsbeställd mottagning på skolan några gånger per termin. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt. Medgivande från förälder/ myndig elev krävs för utlämnande av information om en enskild elevs hälsotillstånd till övrig skolpersonal.


Länkar

 

Viktiga åtgärder av förälder när barnet råkat ut för skada:

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Anmäl skadan till försäkringsbolaget: https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av försäkringsbolaget innan resan påbörjas.
  • Tänk på att ha en reseförsäkring vid resa.

 

Blankett: Egenvård- läkemedelshantering-skola

 

Uppdaterad: