Administration

Pia Andreasson

Rektor

Maria Sveidqvist

Vik biträdande rektor
Specialpedagog

Katarina Tornberg

Skolintendent
Uppdaterad: