Fritidshemmet

Hej och välkomna till fritids på Almtunaskolan!

Vårt fritids har öppet kl. 06.30-8.15 samt 13.30-17.30 alla vardagar. Vi består av fyra avdelningar: Vattnets fritids (FSK), Luftens fritids (åk 1), Jordens fritids (åk 2) och Eldens fritids (åk 3-6).

Telefonnummer till avdelningarna är: 
Vattnets fritids (FA, FC): 070- 567 51 34, 0704- 35 50 84
Luftens fritids: 072- 581 95 80
Jordens fritids: 072- 565 21 30
Eldens fritids: 070- 657 51 43
Arbetslagsledare på fritids: 018-727 95 14
Vi använder oss av Unikum som vår främsta informationskanal, där kan man ta del av allt gällande information, anmälan till lov samt få en inblick i den dagliga verksamheten.

Fritidsverksamheten
Verksamheten bygger på Skolverkets, kommunens och skolans rekommendationer och mål.
Vi strävar efter att skapa en stimulerande, meningsfull och utvecklande miljö för att få trygga och självständiga individer.
Vi lägger stor vikt vid social kompetens, identitetsutveckling, känslomässig utveckling och ansvarstagande. 

Fria val
Vår verksamhet genomsyras av elevinflytande. För oss är det viktigt att alla barn blir sedda och hörda. Elevernas egna intressen, önskemål och förslag lägger grunden för vår verksamhet. Aktiviteter som vi erbjuder eleverna är exempelvis idrott, musik, drama, IT, skapande, utevistelse på skolgården och i närområdet m.m.

Har ni frågor är ni varmt välkomna att besöka oss på avdelningarna eller mejla till almtunaskolanfritids@uppsala.se, så svarar vi så gott vi kan!

Uppdaterad: