Fritidshemmet

 Fritidshemmets uppgifter är att:

  • komplettera skolan
  • erbjuda en meningsfull fritid
  • ge stöd i elevens identitetsutveckling samt sträva mot en större självständighet
  • arbeta med demokratiska värderingar

För att uppnå målen arbetar vi på följande sätt:

  • tillhandahåller material och spel som stimulerar barnens fantasi, nyfikenhet och skaparglädje
  • vistas ute i närmiljön
  • tillgodoser barnens motoriska träning genom att erbjuda gymnastik, lekar och olika idrotter som följer årstidernas växlingar
  • erbjuder olika aktiviteter som till exempel lera, textil, trä och bild
  • arbetar mycket med skolans värdegrund och en större självkännedom genom diskussioner
  • uppmuntrar till att våga prova nya saker
13 september 2017