Fritidshemmet

Hej och välkomna till fritids på Almtunaskolan!

Viktigt!

Fritidshemmet på Almtunaskolan är stängt för planering dessa dagar:

onsdag 4 januari 2023
måndag 9 januari 2023
måndag 12 juni 2023


Vårt fritids har öppet kl. 06.30-8.15 samt 13.30-17.30 alla vardagar. Vi består av fyra avdelningar: Vattnets fritids (FSK), Luftens fritids (åk 1), Jordens fritids (åk 2) och Eldens fritids (åk 3-6).

Telefonnummer till avdelningarna är: 
FSK/Vattnets fritids: 072-581 95 80
Åk 1/Luftens fritids: 072-565 21 30
Åk 2/Jordens fritids: 070-435 50 84
Åk 3-6/Eldens fritids: 072- 468 26 65

Vi använder oss av Unikum som vår främsta informationskanal, där kan man ta del av allt gällande information, anmälan till lov samt få en inblick i den dagliga verksamheten.

Fritidsverksamheten
Verksamheten bygger på Skolverkets, kommunens och skolans rekommendationer och mål.
Vi strävar efter att skapa en stimulerande, meningsfull och utvecklande miljö för att få trygga och självständiga individer.
Vi lägger stor vikt vid social kompetens, identitetsutveckling, känslomässig utveckling och ansvarstagande. 

Fria val
Vår verksamhet genomsyras av elevinflytande. För oss är det viktigt att alla barn blir sedda och hörda. Elevernas egna intressen, önskemål och förslag lägger grunden för vår verksamhet. Aktiviteter som vi erbjuder eleverna är exempelvis idrott, musik, drama, IT, skapande, utevistelse på skolgården och i närområdet m.m.

Har ni frågor är ni varmt välkomna att besöka oss på avdelningarna eller mejla till almtunaskolanfritids@uppsala.se, så svarar vi så gott vi kan!

Uppdaterad: