4-6

Maria Reinhed

Lärare, mentor 4A

Carine Rosqvist Törmä

Lärare, mentor 4C

Björn Christiernin

Lärare, mentor 4B
Arbetslagsledare

Amanda Adeborn Fortea

Lärare, mentor 5A

Gabriella Ekdahl

Lärare, mentor 5B
Arbetslagsledare

Erika Ortstad

Lärare, mentor i 5C

Lovisa Hallgren Berg

Lärare, mentor 6A

Johanna Sjögren Eklund

Lärare, mentor 6B
Förstelärare

Mats Berglund

Lärare åk 4-6
Uppdaterad: