4-6

Johanna Gauffin

Mentor i 4A

Erika Ortstad

Lärare, mentor i 4B

Virginia Eriksson

Mentor i 4C

Johanna Sjögren Eklund

Mentor i 5A
Förstelärare

Lovisa Ekmyr

Mentor i 5B

Jessica Jakobsson

Mentor i 5C

Maria Reinhed

Mentor i 6A

Oskar Lehrberg

Mentor i 6B

Carine Rosqvist Törmä

Mentor i 6C

Katrin Friman

Lärare i åk 4-6
IKT-pedagog
Uppdaterad: