4-6

Johanna Sjögren Eklund

Mentor 4B
Förstelärare

Lovisa Hallgren Berg

Mentor 4B

Jessica Jakobsson

Mentor åk 4

Maria Reinhed

Mentor 5A

Oskar Lehrberg

Mentor 5B

Carine Rosqvist Törmä

Mentor 5C

Mats Berglund

Lärare åk 4-6

Amanda Adeborn Fortea

Mentor åk 6

Emma Fägerblad

Mentor åk 6

Erika Ortstad

Lärare, mentor i 5C

Katrin Friman

Lärare i åk 6
IKT-pedagog
Uppdaterad: