4-6

Lovisa Hallgren Berg

Lärare, mentor 4A

Johanna Sjögren Eklund

Lärare, mentor 4B, Förstelärare

Björn Christiernin

Lärare, mentor 4C

Lena Westin

Lärare, mentor 5A Förstelärare

Jessica Jacobsson

Lärare, mentor 5B

Johanna Wik

Lärare, mentor 5C

Lisa Aveskogh

Lärare, mentor 6A
Arbetslagsledare

Gabriella Ekdahl

Lärare, mentor 6B
Arbetslagsledare

Kajsa Gustafsson

Lärare, mentor 6C
Pedagogisk utvecklingsledare

Marie Svensson

Lärare textilslöjd

Jonas Adriansson

Lärare trä-och metallslöjd

Katrin Friman

Lärare idrott och hälsa, IKT- pedagog

Jörgen Lindström

Lärare Musik
Jörgen Lindström
Uppdaterad: