4-6

Amanda Adeborn Fortea

Lärare, mentor 4A

Gabriella Ekdahl

Lärare, mentor 4B
Arbetslagsledare

Erika Ortstad

Lärare, mentor i 4C

Lovisa Hallgren Berg

Lärare, mentor 5A

Johanna Sjögren Eklund

Lärare, mentor 5B
Förstelärare

Björn Christiernin

Lärare, mentor 5C

Lena Westin

Lärare, mentor 6A Förstelärare

Jessica Jacobsson

Lärare, mentor 6B

Marie Svensson

Lärare textilslöjd
Mentor 6B

Jonas Adriansson

Lärare trä-och metallslöjd, mentor 6A

Tobias Engblom

Idrottslärare, mentor 4C

Katrin Friman

Lärare idrott och hälsa, IKT- pedagog

Miranda Marttila

Musiklärare
Uppdaterad: