4-6

Anne Danielsson

Mentor i 4A

Oskar Lehrberg

Mentor i 4B

Tobias Engblom

Mentor i 4C

Amanda Adeborn Fortea

Mentor i 5A

Erika Ortstad

Lärare, mentor i 5B

Virginia Eriksson

Mentor i 5C

Johanna Hinderson

Mentor i 6A

Carine Rosqvist Törmä

Mentor i 6B

Jessica Jakobsson

Mentor i 6C

Maria Reinhed

Lärare i åk 6
Uppdaterad: