Elevhälsan

En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsoarbete handlar om att främja hälsa och en gynnsam arbetsmiljö för inlärning hos alla elever.

 

I elevhälsoteamet deltar rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare och skolpsykolog. Teamet arbetar tillsammans med övrig personal för att skapa en positiv lärmiljö, där elever utvecklar goda kunskaper och positiva kamrat- och vuxenrelationer.

Almtunaskolans elevhälsoplan (PDF, 293 KB)

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsan