IBIS

Almtunaskolan är med i ett projekt i samarbete med Uppsala Universitet som kallas IBIS.

På skolan finns ett IBIS team som består av personal representerade från alla årskurser samt fritids. 
Teamet i sin tur utbildar övrig personal efter den IBIS manual som är framtagen.  IBIS-programmet  (Inkluderande Beteendestöd I Skolan), utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska variant PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Syftet med programmet är att erbjuda skolpersonal ett evidensbaserat program för att öka trygghet, arbetsro och inkludering samt förbättra elevernas skolprestationer. Grundprincipen i IBIS är att ersätta ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, struktur och lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en arbetsmiljö för sig själva och eleverna där fokus ligger på att ligga steget före istället för steget efter. Målet med IBIS är, i enlighet med Skollagen, att ”elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Läs mer på www.uu.se/ibis.  
Eleverna får möta IBIS i form av det som elevrådet valt att kalla ”SOLAR”. 
SOLAR står för: Shysst, Omtanke, Ansvar, Lyssna och Respekt.Varje vecka får klasserna rollspela och diskutera utvalda förväntningar som sedan ska gälla. Det delas även ut ett pris till den klass som lyckas bäst varje vecka.
 
Uppdaterad: