Kurator

Almtunaskolans skolkurator heter Annelie Lundgren. Under läsåret 2019/2020 är hon tjänstledig och vikarierande kurator är Carolina Lannergård.

Kontaktuppgifter:

Direkttelefon:  018-727 78 83

E-post carolina.lannergard@uppsala.se

Uppdaterad: