Kurator

Almtunaskolans skolkuratorer heter Nadja Eliasson och Carolina Lannergård. 

Kontaktuppgifter:

Nadja: Telefon 018-727 58 75
E-post nadja.eliasson@uppsala.se

Carolina:Telefon:  018-727 78 83
E-post carolina.lannergard@uppsala.se

Uppdaterad: