Kurator

Almtunaskolans skolkuratorer heter Annelie Lundgren och Carolina Lannergård. 

Kontaktuppgifter:

Annelie: Telefon 018-727 95 13
E-post annelie.lundgren@uppsala.se

Carolina:Telefon:  018-727 78 83
E-post carolina.lannergard@uppsala.se

Uppdaterad: