Idrott, musik och slöjd

Jonas Adriansson

Lärare trä-och metallslöjd

Marie Svensson

Lärare textilslöjd

Tobias Engblom

Idrottslärare

Katrin Friman

Lärare i idrott och hälsa, IKT- pedagog

Miranda Marttila

Musiklärare
Uppdaterad: