Idrott, musik och slöjd

Jonas Adriansson

Lärare trä-och metallslöjd

Marie Svensson

Lärare textilslöjd

Tobias Engblom

Idrott/lärare fritidshem

Olivia Hanspers

Musiklärare

Thomas Nyberg

Idrottslärare
Uppdaterad: