Idrott, musik och slöjd

Jonas Adriansson

Lärare trä-och metallslöjd

Marie Svensson

Lärare textilslöjd åk 4-6

Linnea Sundberg

Lärare textilslöjd åk 3

Tobias Engblom

Idrott/lärare fritidshem

Thomas Nyberg

Idrottslärare

Miranda Marttila

Musiklärare
Uppdaterad: