Skolledning

Skolledningen på Almtunaskolan består av rektor Pia Andreasson samt t o m 2021-02-28, biträdande rektor Maria Sveidqvist.

Skolledningen driver det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan genom att arbeta med pedagoger och övrig personal. Vi utgår från skolans uppdrag i läroplan och skollag med inriktning mot målen för grundskolan i Uppsala kommun.

  • Jag trivs och mår bra i skolan
  • Jag är delaktig och kan påverka mitt skolarbete
  • Jag når målen i alla ämnen
  • Jag har förbättrat mina resultat sedan förra terminen

 

Uppdaterad: