Skolledning

Skolledningen på Almtunaskolan består av rektor Pia Andreasson samt biträdande rektor Maria Sveidqvist.

Skolledningen driver det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan genom att arbeta med pedagoger och övrig personal. Vi utgår från skolans uppdrag i läroplan och skollag med inriktning mot målen för grundskolan i Uppsala kommun.

  • Jag trivs och mår bra i skolan
  • Jag är delaktig och kan påverka mitt skolarbete
  • Jag når målen i alla ämnen
  • Jag har förbättrat mina resultat sedan förra terminen

 

Uppdaterad: