Almtunaskolan ligger i centrala Uppsala i en lugn och trevlig miljö med en skolbyggnad från tidigt 50-tal och har en stor inbjudande skolgård med plats för utelek.

På Almtunaskolan går elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har ca 540 elever och 60 personal.

Pedagogerna är välutbildade och arbetar i enlighet med sin behörighet. Detta gör att vi har goda förutsättningar att ge en utbildning med god kvalitet. Personalen samarbetar i hög grad när de planerar verksamheten.

Under skoldagen arbetar fritidspersonalen i de yngre klasserna för att sedan finnas i fritidshemmets verksamhet under eftermiddagen. På detta sätt skapas kontinuitet under dagen för eleverna vilket bidrar till deras trygghet.

Läs här om skolans verksamhetsidé.  (PDF, 19 MB)