F-3

Kerstin Groppfeldt

Lärare FA

Mathias Andersen

Lärare FB

Ingela Hjalmar

Lärare FC

Anne Danielsson

Lärare FD

Johanna Hinderson

Lärare, mentor 1A

Maria Sveidqvist

Lärare, Mentor 1B

Emma Quennerstedt

Lärare, mentor 1C
Arbetslagsledare

Sofia Andersson

Lärare, mentor 2A

Britta Sundberg

Lärare, Mentor 2B

Nina Salameh

Lärare, mentor 2C

Marie Kadestam

Lärare, Mentor 3A, Förstelärare

Helena Olsson

Lärare 3B

Eritrea Berhe

Lärare, Mentor 3C, Förstelärare

Sarah Krook Gäreskog

Lärare, språkgrupp

Tobias Engblom

Idrottslärare
Uppdaterad: