F-3

Mattias Thorsén

Lärare FA

Sanna Forseth

Lärare FB

Malin Jansson

Lärare i FC

Anne Danielsson

Lärare FD

Lisa Aveskogh

Lärare, mentor 1A
Arbetslagsledare

Eritrea Berhe

Lärare, Mentor 1B
Förstelärare

Anna Nordkvist

Lärare, mentor 1C

Helena Olsson

Lärare, mentor 1D

Kerstin Groppfeldt

Stöd i åk 1

Niklas Winroth

Lärare, mentor 2A

Marie Kadestam

Lärare, mentor 2B, Förstelärare

Emma Quennerstedt

Lärare, mentor 2C
Arbetslagsledare, pedagogisk utvecklingsledare

Sofia Andersson

Lärare, mentor 3A

Britta Sundberg

Lärare, Mentor 3B

Nina Salameh

Lärare, mentor 3C

Tobias Engblom

Idrottslärare, mentor 4C
Uppdaterad: