F-3

Agneta Gauffin Smyth

Lärare, mentor i förskoleklass

Åsa Malmlöv

Lärare, mentor i förskoleklass

Johanna Hinderson

Lärare, mentor i förskoleklass

Anne Danielsson

Lärare, mentor årskurs 1

Virginia Eriksson

Klasslärare, mentor i åk 1 och 2

Kerstin Groppfeldt

Lärare, mentor årskurs 1

Malin Jansson

Lärare, mentor årskurs 1
Arbetslagsledare

Eritrea Berhe

Lärare, mentor årskurs 2
Förstelärare

Helena Olsson

Lärare, mentor i årskurs 2
Arbetslagsledare

Anna Nordkvist

Lärare, mentor årskurs 2

Niklas Winroth

Lärare, mentor 3A

Emma Quennerstedt

Lärare, mentor 3C
Arbetslagsledare, pedagogisk utvecklingsledare

Marie Kadestam

Lärare, mentor 3B Förstelärare
Uppdaterad: