F-3

Kerstin Groppfeldt

Lärare Förskoleklass A

Frida Östlund

Lärare Förskoleklass B

Malin Jansson

Lärare förskoleklass C

Anne Danielsson

Lärare Förskoleklass D

Lisa Aveskogh

Lärare, mentor 1A
Arbetslagsledare

Eritrea Berhe

Lärare, Mentor 1B
Förstelärare

Anna Nordkvist

Lärare, mentor 1C

Niklas Winroth

Lärare, mentor 2A

Åsa Malmlöv

Lärare, mentor 3C

Helena Olsson

Lärare, mentor 1D

Marie Kadestam

Lärare, mentor 2B, Förstelärare

Emma Quennerstedt

Lärare, mentor 2C
Arbetslagsledare, pedagogisk utvecklingsledare

Johanna Hinderson

Lärare, mentor 3A

Britta Sundberg

Lärare, Mentor 3B
Uppdaterad: