Elevråd

Elevrådet på Almtunaskolan består av en elevrepresentant från varje klass i årskurs 1-6. Elevrådet träffas cirka en gång i månaden där vi arbetar med olika frågor som är viktiga för samtliga elever, som exempelvis trivselregler och arbetsmiljöfrågor. De gemensamma trivselreglerna revideras i samråd med elevrådet en gång per år.

 
Med vänliga hälsningar
 
Annelie Lundgren
Skolkurator
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen, Grundskola
Direkttelefon:  018-727 78 83
E-post: annelie.lundgren@uppsala.se

 

Uppdaterad: