Almtunaskolan flyttar

Vårterminen 2023 flyttar vi för att Almtunaskolans lokaler ska totalrenoveras och byggas ut.

2022-10-24

Till vårdnadshavare med barn på Almtunaskolan 

I skrivande stund arbetas det för fullt både på Brantingsskolan och på Almtunaskolan. På Brantingsskolan så börjar arbetet med byggnationen att bli klart och på Almtunaskolan arbetar vi med förberedelserna inför flytten.  
 
I det här utskicket kommer vi att svara på de frågor som ni vårdnadshavare har ställt via det frågeformulär som skickades ut tidigare. Om du saknar svar på någon fråga eller vill ställa en ny fråga så finner du länken till frågeformuläret längst ner på sidan.   
 
Almtunaskolan, Brantingsskolan och ”Nya” Almtunaskolan 
Flytten kommer att ske under jullovet och Almtunaskolans verksamhet på Brantingsskolan kommer att starta den 10 januari 2023. Fritids kommer att vara kvar i Paviljongerna fram till dess att vårterminen börjar. Almtunaskolans samtliga elever samt personal, från förskoleklass till åk 6, kommer att flytta. Under vårterminen 2023 är det bara Almtunaskolans elever som kommer att ha sin undervisning där. Det finns ingen befintlig verksamhet, personal eller elever, i form av en Branting skola, endast en byggnad med det namnet. Till hösten 2024 kommer troligtvis en-ett par klasser från någon grundsärskola att ta i anspråk en del av lokalerna som redan nu är avsatt för dem. Under fritidstid kommer Brantans fritidsklubb åk 4–6 att disponera delar av Brantingsskolan. Mer information från fritidsklubben kommer exempelvis för dem som är intresserade av att ta del av den verksamheten istället för skolans fritidshem.    
 
När det gäller återflytt till Almtunaskolan inväntar vi den nya lokalförsörjningsplanen. När den kommer bör vi få en bild av när Almtunaskolans verksamhet kommer att flytta tillbaka till sina nyrenoverade lokaler. I lokalförsörjningsplanen bör vi även kunna utläsa när verksamheten i form av en Brantingsskola startar. 
 
På Brantingsskolan finns det en gemensam skolgård för samtliga klasser. I dagsläget håller vi på och ser över hur elevernas raster kommer att se ut för att skapa en så pass lugn miljö som möjligt för samtliga elever. Vad vi har sett hittills på ritningar samt på plats tycks skolgården vara anpassad även för yngre elever även om skolan är planerad och byggd för elever i åk 4–9. 
 
Förberedelse inför flytt  
För att förbereda samtliga elever inför den stundande flytten arbetar klass- och elevrådet just nu med flytten. Där ges eleverna bland annat möjlighet att ställa frågor samt se ett bildspel på hur det ser ut, just nu, på Brantingsskolan. När vi får tillgång till fastigheten planeras det även för ett studiebesök för eleverna.  
 
Trafik- och skolskjutsfrågor  
Alla frågor som gäller trafik- och skolskjuts, så som till exempel hur skolbussen kommer att gå, vilka elever som är berättigade skolskjuts samt hur hanteringen kring en säker skolväg för samtliga elever kommer att se ut har vi framfört till skolskjutsenheten. Information från dem planeras att komma kring vecka 45–46. 
 
 
 
Länk till frågeformulär: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NiqThq83BEKJ8u0e4JX0WlkY3cUDqzJGnD5XdSZOHRxUMEk2R08xWTRXRUNYVjNPVjhZQjJWWDMwQS4u  
 
 
Hälsningar, 

Almtunaskolans Flyttgrupp: 

Rektor Pia Andreasson Biträdande rektor Maria Sveidqvist Administratör Katarina Tornberg Vaktmästare/Fritidshemsassistent Björn Johansson Vaktmästare (Domarringen) Jimmy Eriksson Huvudskyddsombud Johanna Hinderson 

 

2022-09-30

Vi börjar nu närma oss Almtunaskolans flytt till nya lokaler på Brantingsskolan och för en tid sedan fick vi möjlighet att besöka de nya lokalerna. Vi fick bland annat se ljusa, luftiga undervisningslokaler, början till ett skolbibliotek och en skolgård som håller på att växa fram.

Just nu arbetar vi med olika delar som gäller flytten. Allt från kontakt med flyttfirman, skolskjutsfrågor och möblering. För att kunna hålla er informerade om allt som sker i samband med flytten kommer vi att skicka ut löpande information via Unikum samt skolans hemsida. 


Om du har några frågor om flytten som du önskar att vi svarar på använder du länken nedan för att ställa din fråga. Svaret på alla frågor kommer att kommuniceras ut i samband med den löpande informationen via Unikum men även publiceras samlat på skolans hemsida.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NiqThq83BEKJ8u0e4JX0WlkY3cUDqzJGnD5XdSZOHRxUMEk2R08xWTRXRUNYVjNPVjhZQjJWWDMwQS4u

Hälsningar,

Almtunaskolans Flyttgrupp:

Rektor Pia Andreasson
Biträdande rektor Maria Sveidqvist
Administratör Katarina Tornberg
Vaktmästare/Fritidshemsassistent Björn Johansson
Vaktmästare (Domarringen) Jimmy Eriksson
Huvudskyddsombud Johanna Hinderson


Tidigare inlägg:

Under byggtiden kommer Almtunaskolan ha sin verksamhet i den nybyggda Brantingsskolan, ca 750 meter bort. 
Se en karta över området här.

Förberedelserna för flytten pågår redan och under höstterminen kommer elever och vårdnadshavare få mer information om praktiska frågor som skolskjuts, med mera. Flytten ska ske under jullovet inför terminsstarten i januari 2023.

– Jag ser fram emot flytten till Brantingsskolans fina och moderna lokaler. De är större och bättre anpassade för undervisningens behov. Bland annat kommer det finnas grupprum till varje klassrum och toaletter på varje våningsplan, något som vi har saknat på Almtunaskolan, säger Pia Andreasson, rektor på Almtunaskolan.

Mer information om Brantingskolans lokaler på Skolfastigheters hemsida

Renoveringen och utbyggnaden av Almtunaskolans lokaler kommer pågå under flera år. Inflyttningen kommer enligt nuvarande tidplan ske år 2026, men som i alla stora byggprojekt kan det blir förändringar under arbetets gång.

Mer information om Almtunaskolans renovering på Skolfastigheters hemsida

24 oktober 2022