Flytten till Brantingskolan framflyttad

Undervisning och fritids blir kvar i Almtunaskolans lokaler vårterminen 2023

Den planerade flytten av personal och elever på Almtunaskolan till Brantingskolan är framflyttad till höstterminen 2023.  På grund av olika omständigheter är Brantingskolan inte klar att tas i bruk.

Undervisningen kommer fortsätta som tidigare på Almtunaskolan under hela vårterminen 2023.

Mer information om flytten till Brantingsskolan till starten av höstterminen 2023 kommer under våren.

Under de fyra år som Almtunaskolan planeras finnas i Brantingskolans lokaler kommer vi att ha årskurs F-6, på samma sätt som vi har nu. Vi beräknar för närvarande att vara kvar i Brantingskolan till 2027.

Information om förseningen finns på Skolfastigheters webbplats:

Nya Brantingsskolans inflyttning skjuts fram till sommaren 2023 - Uppsala Skolfastigheter

16 januari 2023