Frukost på fritids

Fritids serverar frukost från årsskiftet

Från och med 2 januari kommer alla kommunens fritidshem att servera frukost för de elever som önskar. Det gäller även de barn och elever som vistas på fritidshem i LSS-regi och de elever som är inskrivna vid fritidsklubben.
Frukost på fritidshemmen införs i alla kommunala grundskolor. Det gör vi för att de barn och elever som börjar sin skoldag tidigt ska få möjlighet till en frukostmåltid i rimlig tid innan nästa måltid i skolan.
Frukost på Almtunaskolan kommer att serveras från och med tisdagen den 10 januari. Frukosten kommer att serveras mellan 06.45 – 07.15. För att få ta del av frukosten måste eleven vara på plats senast 06.45 på morgonfritids i paviljongen. För att kunna planera verksamheten behöver vi veta hur många barn som kommer att äta frukost. För er som önskar frukost för era barn mellan ovanstående tider ber vi er fylla i uppgifterna i nedanstående länk.


https://goo.gl/forms/6VTWwusjIaZGMniB3

Vänligen
Stefan Jakobsson, rektor

Pia Andreasson, bitr.rektor

10 januari 2017