Inför skolvalet 2020

Här kan du som ska välja skola till hösten se information om vår verksamhet på Almtunaskolan.

Barnen åker pulka i Källparken

Förskoleklass

I förskoleklass strävar vi efter att:

Få gruppen att känna samhörighet.

Få barnen att ta ansvar, lyssna och visa hänsyn.

Få barnen att tycka att skolan är något positivt där man får nya kamrater och upplever trygghet och glädje.

Få barnen att känna till skolans rutiner vid bibliotek, lunch och raster.

Få barnen att känna till skolans regler.

Barnen ska få de första grundläggande kunskaperna i svenska och matematik.

Väcka barnens lust att lära.

 

Fritidshemmet

Här utvecklar vi våra kreativa förmågor, vi har ett rullande schema där vi prövar på dans, har massagecirkel, drama och olika lekaktiviteter. På Almtunaskolan har vi nära till både Cirkusparken, Källparken och Gunsta backar där barnen får möjlighet att uppleva och initiera sig i skogsmiljö.   

Vi är övertygade om att barnen lättare kan tillgodogöra sig kunskap och utvecklas i sin sociala samvaro med andra när de är trygga. Därför får det trygghetsskapande arbetet stort utrymme. I förskoleklassen varvar vi lek med olika arbetsuppgifter, idrott och utflykter. 

Om du behöver fritidshemsplats för ditt barn kan du söka det separat via eBarnUngdom. Plats på fritidshem är avgiftsbelagd. Plats erbjuds från
2020-08-01. Skolans fritidshem är öppet mellan kl.0630-1730.
 


Lokaler för förskoleklass läsåret 2020/2021.

Här finns information från Skolfastigheter om förskoleklassernas lokaler.  (PDF, 28 KB)

 

 

 

4 november 2019