Information från Skolfastigheter

 

Almtunaskolan och Tallens förskola

 

ALMTUNASKOLAN

Modulerna för förskoleklasserna är på plats, marken är sanerad och en ny skolgård är anlagd. Under höstlovet flyttar Almtunaskolans förskoleklasser in i de nya lokalerna invid Celsiusskolan.

 

TALLENS FÖRSKOLA

Under vecka 45 inleder vi arbetet med att demontera modulerna vid Björkgatan där Almtunaskolans förskoleklasser tills nu haft sina undervisningslokaler. En ny moduluppställning är under framtagning för att ge plats för barn och personal från Tallens förskola.

Den nya uppställningen kommer att bli en huskropp placerad mot Celsisusskolan. Det ger plats för att uppföra en permanent förskola på den del av Almtunaskolans mark där en del av moduluppställningen står idag.

Just nu pågår bygglovsansökan för den nya uppställningen. När bygglovet är beviljat beräknas de nya modulerna för Tallens förskola finnas på plats inom sex månader.

Har du frågor om projekten kan du mejla till info@skolfastigheter.se

28 september 2020