Informationsmöte blivande förskoleklass

Välkommen till digital informationsträff!

Dags att välja skola till förskoleklass!

Välkommen till digital informationsträff för blivande förskoleklassföräldrar måndagen 10 januari kl 16.00-17.00.

Mejla gärna frågor i förväg till pia.andreasson@uppsala.se eller maria.sveidqvist@uppsala.se

 

Väl mött på en dator nära dig via länken nedan!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkyZWI3NGUtYmJlMy00ODZkLWI4NTQtYjcyYmRjNDA5NTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286932a36-37af-4204-89f2-ed1ee095f45a%22%2c%22Oid%22%3a%229b93de1a-6ece-4035-b58a-f22c967576e1%22%7d

OBS! För att kunna använda länken behöver du kopiera den och klistra in den i en ny flik/söksida i din webbläsare.

 

9 december 2021