Kvarngärdesskolan lånar lokaler

Nästa läsår lånar vi ut lokaler till Kvarngärdesskolan. Det handlar om tre klasser från årskurs tre och de har med sig ordinarie lärare, fritidspersoner och resurslärare. All undervisning kommer att bedrivas på Almtunaskolan, även slöjd, idrott och fritidsverksamhet.
Orsaken till flytten är att Kvarngärdsskolan har bristfälliga lokaler och en byggnad behöver evakueras redan till sommaren. Almtunaskolan lånar ut sina lokaler under ett läsår. Därefter flyttar hela Kvarngärdesskolan, inklusive årskurs tre, till en modulskola i närheten av IFU arena i väntan på att en ny skola byggs.
Det är grundskolans ledning som har tagit beslutet om att Almtunaskolan ska låna ut sina lokaler. Vi hälsar Kvarngärdsskolan välkomna och ser fram emot ett fint samarbete.

12 maj 2021