Skolvalsinformation

Här kan du se informationen som gavs på det digitala mötet inför skolvalet.

Här kan du titta på en powerpoint med information från skolvalsmötet. (PPTX, 30 MB)

Välj presentationsläge för att kunna följa länkarna i dokumentet.

12 januari 2021