Stängningsdagar på fritids läsåret 2020/2021

Dessa dagar kommer fritids att vara stängt för utbildning och planering.

 

måndag 10 augusti - tisdag 11 augusti 2020

måndag 11 januari 2021

fredag 11 juni 2021

Här kan du se läsårstiderna:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/lasarstider-for-grundskola-och-gymnasium/

26 februari 2020