Stängningsdagar på fritids

Här ser du vilka dagar som fritids är stängt för personalens planering under nästa läsår.

 

Nästa läsår kommer fritids att vara stängt för planering:

tisdag 10 augusti 2021
fredag 13 augusti 2021

måndag 10 januari 2022
måndag 13 juni 2022

24 mars 2021