Välkommen till förskoleklass

Här finns information om skolstarten i förskoleklass till hösten.

Välkommen till förskoleklass på Almtunaskolan!


Läs här lokalinformation från Skolfastigheter. (PDF, 13 KB)


”Genom trygghet, glädje och delaktighet når vi målen!” 

Förskoleklassen är det första steget in i skolans värld. Den är en del av grundskolan och är obligatorisk. Målet med vår verksamhet är att barnen ska känna trygghet och lust att lära. Vi vill också verka för att möta varje barn på den nivå där de befinner sig i sin utveckling. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska få träna att samarbeta men också att bli självständiga individer. I förskoleklass följer vi Skolverkets läroplan och varvar olika uppgifter med idrott, musik, lek och utflykter.

Besöksdag
Med anledning av Covid19 är den årliga besöksdagen i maj då elever i alla årskurser erbjuds att besöka den nya skolan inställd. Detta gäller också det planerade föräldramötet i maj för förskoleklassens föräldrar. Vi arbetar för att hitta alternativa former för att ge er så mycket information som möjligt innan skolstart och ert barn en så bra övergång som möjligt från förskolan.

Gruppindelning och arbetssätt i förskoleklass
Vår ambition är att ni, under juni månad, kommer att få ta del av vilken gruppindelning vi har gjort. Vi gör dessa gruppindelningar utifrån den information vi får om era barn från de 23 avlämnande förskolorna. Dessa grupperingar är preliminära och kan komma att ändras inför terminsstart men även under läsåret om behov finns.
När ditt barn kommer till oss i förskoleklass kommer de att få en mentor som har det huvudsakliga ansvaret för ditt barn men i det dagliga arbetet kommer ditt barn att ingå i olika arbetsgrupper där barnet träffar all personal i förskoleklassen.

Välkomstsamtal
Vi kommer att bjuda in till välkomstsamtal i anslutning till skolstarten. Tider för detta kommer vid terminsstart.

Viktiga datum och tider
Förskoleklassen har samma läsårstider som övriga grundskolan. Höstterminen börjar måndagen den 17/8 med inskolningsdagar och från och med torsdagen den 20/8 går eleverna efter ordinarie tider. Verksamheten pågår måndag till fredag mellan kl. 8.15-13.15.

Det är viktigt att barnen erbjuds en lekfull övergång mellan förskola och skola därför har vi planerat för några inskolningsdagar:

Måndag 17/8   kl. 9.00-11.00 Därefter går barnen hem, ingen lunch. Tisdag 18/8   kl. 8.30-11.00 Därefter går barnen hem, ingen lunch. Onsdag 19/8   kl. 8.30-12.45 Därefter går barnen hem, lunch.

Du som vårdnadshavare är välkommen att vara med den första inskolningsdagen om du så önskar. Under inskolningsdagarna är fritids öppet som vanligt för de barn som har behov och som har fått en plats.

Under ett läsår stänger skolan både skol- och fritidsverksamheten under fyra dagar för gemensamt arbete. Det är
viktigt att ni redan nu lägger in dessa datum i era kalendrar. Helgdagar (röda) är fritids stängt.
Stängningsdagarna under läsåret 2020/2021:

2020
Måndagen den 10/8
Tisdagen den 11/8

2021
Måndagen den 11/1
Fredagen den 11/6

Fritids
Om du behöver fritidshemsplats för ditt barn kan du söka det separat via eBarnUngdom. Plats på fritidshem är
avgiftsbelagd. Plats erbjuds från 2020-08-03. Skolans fritidshem är öppet mellan kl. 06.30-17.30.
För de barn som ska gå på fritids före skolstart 17/8 tas anmälan emot senast 25/5 för att kunna planera
sommarfritidsverksamheten. Mer information om samt anmälan finns i formuläret som ni når via denna länk:
https://forms.gle/i6yMSJ3pKjKWPeMv9

Från januari 2017 erbjuder Uppsala kommun frukost på samtliga fritidshem för barn som kommer till fritids
innan 06.45. För att anmäla sitt barn till frukost på fritids fyller man i ett formulär och skickar in. Anmälan tas då
emot direkt och registreras av Almtunaskolans fritids. Du hittar formuläret via denna länk:
https://forms.gle/iPegMaksfqeqLYB5A

Unikum
På Almtunaskolan använder vi oss av Unikum som en plattform för både information, dokumentation och
bedömningar av elevens kunskaper i de olika ämnena. All information som rör ditt barn och dess skola läggs ut och
skickas via Unikum. Det kan exempelvis vara veckobrev och information om händelser, både under skoltid och
fritidstid.
Ni som redan är kopplade till Unikum kommer att föras över till Almtunaskolan i början av augusti. Ni som inte är
kopplade till Unikum kommer att bli det i början av höstterminen. Har du som vårdnadshavare problem med att logga
in på unikum.net, kontakta ansvarig lärare.
I de fall ert barns förskola använder sig av Unikum kommer information som finns där att föras över till skolan i
juli/augusti. Ett första utvecklingssamtal kommer att ske i början av höstterminen där informationen används som
underlag.
Här följer en länk till en kort film om Unikum: https://www.youtube.com/watch?v=FzhJGnJjPxE&t=1s
Skolan har även en hemsida där ni kan hitta viss information: http://almtunaskolan.uppsala.se/

Mer information
Under juni månad kommer ni att få hem ytterligare information i brevlådan om bland annat inskolningsdagarna och
fritidshemmet samt blanketter att fylla i. Blanketterna fyller ni i och returnerar i det frankerade kuvertet till skolan
senast 1 augusti.

Varmt välkomna i höst!
Britta Sundberg, Johanna Hinderson och Åsa Malmlöv

18 maj 2020